Mednarodno glasbeno tekmovanje »Salzburg« Grand Prize Virtuoso
(junij 2021, online)VIOLONČELO

EVA MARIJA BRLEK, kat. JUNIOR                                       2. nagrada
Mentorica: Ksenija Trotovšek Brlek                          (Second prizew Winner)
Korepetitor: Matija Potisk

ČESTITAMO!

 
Facebook