Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih, preko sveta staršev, lahko pa se z njimi dogovori tudi za druge oblike sodelovanja.  Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah, nastopih, koncertih, tekmovanjih in drugih oblikah javne predstavitve dela. Starši imajo v dogovoru z učiteljem instrumenta možnost prisostvovati pri pouku instrumenta.

GOVORILNE URE za PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO,  GLASBENO PRIPRAVNICO, NAUK O GLASBI IN SOLFEGGIO v šolskem letu 2023/2024
Marija Okoliš: 
MOSTE: Govorilna ura je ob torkih, ob 19.00, v sobi 11
POLJE: Govorilna ura je ob ponedeljkih ob 19.00, v sobi 10

Jana Vidic Gradišar:
MOSTE: Govorilna ura je ob sredah, ob 19.00 v sobi 11.
ZALOG: Govorilna ura je ob četrtkih, ob 19.00, v sobi 6.

Sara Smrekar:
MOSTE: Govorilna ura je ob torkih, ob 19.15 v sobi 9.
Facebook