V šolskem letu 2017/2018 smo učencem Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje prvič ponudili možnost sodelovanja v Orffovi skupini. Zaživela je Orffova skupina pod vodstvom mentorice Jane Vidic Gradišar, z imenom Veseli Orfovčki.

V skupino je vsako leto vključenih več različno starih učencev, ki obiskujejo našo glasbeno šolo (od 7. leta dalje). 
Vaje potekajo enkrat tedensko (90 minut), na lokaciji v Zalogu.

Učenci so pri urah zelo organizirani, nasmejani, razgibani, ustvarjalni in pevsko razpoloženi. Skladbe, katere predstavljamo na različnih nastopih so največkrat naše - lastne. Zelo radi se vsako leto udeležimo državnega srečanja Orffovih skupin, katero poteka v Mariboru. Tam pridobimo nove izkušnje, spoznavamo drugačne ritme in melodije ter predstavimo naš pester program, v katerega vsako leto vložimo veliko truda. 
Prijava v skupino (do zasedenosti mest): le v mesecu septembru (izjemoma oktobru); pišite na mail: jana.vidicgradisar@gsmostepolje.si

 
Facebook