Na šoli je dne 25. 2. 2014 s svojim delovanjem pričel šolski sklad Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje. Po svojih pravilih sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz donacij, zapuščin, sredstev proračunov in drugih virov. Namen sklada je izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega programa osnovne glasbene šole, zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom (gostovanja, tekmovanja ipd.), dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki dosegajo dobre uspehe na glasbenem področju, nakup dodatnih inštrumentov, izvedba projekta, naloge ali nakup opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna.

Svet staršev Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje je dne, 28. 9. 2022 imenoval upravni odbor in predsednika upravnega odbora šolskega sklada Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje za naslednji dveletni mandat v naslednji sestavi: 
  • dva predstavnika staršev: Janez Jelovšek, Katarina Zadravec, 
  • štirje predstavniki  strokovnih delavcev zavoda: Janja Hvala (matična šola – oddelek Moste), Miha Pinterič (matična šola – oddelek Moste), Mladen Jakšić (podružnična šola – oddelek Polje), Breda Štembergar (podružnična šola – oddelek Polje),
  • en predstavnik ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana (MOL): Jasminka Dedić.
 
Za predsednika upravnega odbora šolskega sklada Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje je bil imenovan Mladen Jakšić, predstavnik strokovnih delavcev zavoda.

V imenu glasbene šole se vam želimo iskreno zahvaliti za dosedanjo pomoč pri uresničevanju naših projektov ter vas vljudno povabiti, da po svojih zmogljivostih prispevate sredstva za prihajajoče projekte v šolski sklad.

Sredstva se zbirajo na računu šole.

Podatki za nakazila:
IBAN SI56 0126 1603 0711 161
koda namena CHAR
namen plačila PRISPEVEK ZA ŠOLSKI SKLAD
BIC (SWIFT) coda banke BSLJSI2X
referenca 00 299102
naziv in popoln naslov organizacije Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje
Ob Ljubljanici 36
1000 Ljubljana     

RAZPIS: DOKUMENTI ŠOLSKEGA SKLADA
Facebook