ORGANI UPRAVLJANJA
 
SVET ŠOLE
Predstavniki delavcev šole Vesna Jamšek (predsednica), Valna Ožbolt (podružnica šole v Polju), Danilo Dominko, Alenka Kranjc Fink, Miha Pinterič (matična šola v Mostah)
Predstavniki staršev Sebastjan Abbad, Marija Gale Lisjak, Boris Knez
Predstavniki ustanovitelja Đorđe Berak (odstop 14. 9. 2023), Andrej Kostelec, Tatjana Nina Žerjav
     
RAVNATELJICA Mojca Tratar
Pomočnica ravnatelja Janja Hvala
Vodja podružnice Vesna Jamšek
     
STROKOVNI ORGANI
Učiteljski zbor Učitelji, korepetitor in knjižničarka
Oddelčni učiteljski zbor Oddelek za klavir in orgle - vodja Eva Kozlevčar
Oddelek za harmoniko in petje - vodja Miha Pinterič
Oddelek za godala - vodja Ksenija Trotovšek Brlek
Oddelek za brenkala - vodja Mario Babojelić
Oddelek za pihala, trobila in tolkala - vodja Mojca Tratar
Oddelek za PGV, GP, NGL in Solfeggio - vodja Marija Okoliš
Strokovni aktivi šole Strokovni aktiv za klavir in orgle - vodi Eva Kozlevčar
Strokovni aktiv za harmoniko in petje - vodja Miha Pinterič
Strokovni aktiv za godala - vodi Ksenija Trotovšek Brlek
Strokovni aktiv za brenkala - vodi Mario Babojelić
Strokovni aktiv za pihala, trobila in tolkala - vodi Mojca Tratar
Strokovni aktiv za PGV, GP, NGL in Solfeggio - vodi Marija Okoliš
     
SVET STARŠEV
Oddelek Predstavniki staršev
Matična šola Podružnica šole
Oddelek za pihala, trobila in tolkala Bor Sušek Sanja Mladenović
Oddelek za klavir in orgle Dragica Kunaver Tina Mišković
Oddelek za harmoniko in petje Srečko Kravcar Matjaž Česen
Oddelek za brenkala Martin Podgornik Jasminka Dimitrijević
Oddelek za godala Alja Kastelic Primc Neja Einav
Oddelek za predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauk o glasbi in solfeggio Marija Gale Lisjak  Boris Knez
Facebook