V enoti Moste deluje šolska knjižnica. S svojo dejavnostjo podpira izobraževalni proces tako, da izvaja knjižnično dejavnost predvsem za učence ter strokovne delavce šole. 
Šola spodbuja učence k obisku šolske notne knjižnice, kjer si učenci šole lahko izposodijo instruktivno notno gradivo in druge zapise glasbe. Izposoja gradiva je brezplačna, vendar časovno omejena na največ tri tedne. Po tem času je učenec dolžan vrniti nepoškodovano gradivo. V primeru izgube ali uničenja izposojenega gradiva se učencu zaračuna odškodnina v protivrednosti novega gradiva.

Knjižnica je odprta po naslednjem urniku:


Torek: 19.30 - 20.30
Petek: 10.00 - 13.00


Knjižničarka je Ana Smolnikar Maček.

Gradivo lahko poiščete na portalu COBISS +, kjer v iskalnik vpišete ime knjižnice Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje (lokalni katalog knjižnice je še v izgradnji, zato zaenkrat še ni mogoče najti vsega gradiva). Gradivo boste lažje našli s pripisom znaka * na koncu iskalnega niza.

Za več informacij nam pišite na elektronski naslov knjiznica@gsmostepolje.si

VLJUDNO VABLJENI K IZPOSOJI!
Facebook