V šolskem letu 2017/2018 smo učencem Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje prvič ponudili možnost sodelovanja v Orffovi skupini. Zaživela je Orffova skupina pod vodstvom mentorice Jane Vidic Lavrinc, Veseli Orfovčki.

V skupino je vključenih 12 različno starih učencev, ki obiskujejo našo glasbeno šolo (starost 5-10 let). Program je zaradi tega prilagojen najmljajšim učencem v skupini.
Vaje potekajo enkrat tedensko, ob četrtkih od 15:15 do 16.45 v Zalogu.

Učenci so pri urah zelo organizirani, nasmejani, ustvarjalni, velikokrat v skladbe dodajajo elemente, katere si izmislijo prav oni in tako je iz predelane klavirske skladbico "En možak v vodnjak je padel" nastala njihova prva lastna skladba "Glasbeni orkan".